Năm qua đã làm gì?

Sáng tác: Bùi Công Nam

Năm qua tôi đã làm gì, cho người sinh ra tôi.

Năm qua tôi đã làm gì, cho người yêu thương mình.

Năm qua tôi đã làm gì, cho người nâng đỡ tôi.

Và năm qua tôi đã làm gì, cho những mối quen thân tình.

Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm đã trải qua

Buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha

Hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô

Như lúc ban đầuDù là như thế nào

Dù mọi điều đã có ra sao

Chỉ cần ngoảnh lại

Một nụ cười vẫn nở trên môi.Thành công, thất bại

Chỉ là chuyện năm cũ thôi

Đón chào năm mới.

Năm qua tôi có được gì, sau những lần rong chơi.

Năm qua tôi có được gì, sau những bước chân rối bời.

Năm qua tôi có được gì, sau những lần chia tay.

Và năm qua tôi có được gì, sau những phút giây quay lại.

Giờ là lúc nhìn lại, xem một năm đã trải qua

Buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha

Hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô

Như lúc ban đầu

Dù là như thế nào

Dù mọi điều đã có ra sao

Chỉ cần ngoảnh lại

Một nụ cười vẫn nở trên môi.

Thành công, thất bại

Chỉ là chuyện đã cũ thôi

Đón chào năm mới 

Vậy là hết một năm

Bao bộn bề phải trải qua

Nhìn xem thế nào

Có giận hờn, có thứ tha

Hài lòng hay thất vọng

Trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô

Như lúc ban đầu

Dù là như thế nào

Dù mọi điều đã có ra sao

Chỉ cần ngoảnh lại

Một nụ cười vẫn nở trên môi.

Thành công, thất bại

Chỉ là chuyện đã cũ thôi

Đón chào năm mới

Giờ tôi khép lại

Thêm một năm nữa đã trôi

Xin chào năm mới